top of page

АКАДЕМИЯЛЫҚ БІЛІМДІ

ҮШ ТІЛДЕ ДАМЫТУ

"[…]көптілділікті дамытуда ...білім алушылар тек тұрақты формалар мен сөйлемдерді үйреніп қана қоймайды, олар мінез-құлқын  сол ортаға біртіндеп бейімдеуді де үйренеді. Сонымен қатар биде қадам жасап үйренгендей, білім алушылар ұқсас жағдайаттарда қайталай беру арқылы тілді қолдануды үйренеді"

(Ларсен-Фриман, 2014, 12-ші бет).

Қолдау көресеткен
12321.png
bottom of page